Rezer­wa­cje

info @ kleinbus-sh.ch

+41 76 77 50 777

Lotnisko Zurych ZRH — komfortowe transfery

Transport osób w Szwajcarii

Bus taxi transfery osób z lotniska Zurich ZRH

3 busy — łącznie do 23 pasażerów

VW Cara­vel­le — dłu­gi — 7 + 1 + duży bagaż­nik

Opel Viva­ro — dłu­gi — 8 + 1 + duży bagaż­nik

VW Cara­vel­le — krót­ki — 8 + 1 + mały bagaż­nik

Napisz do nas!

Volks­wa­gen T5 Cara­vel­le, wer­sja dłu­ga

- kie­row­ca + 7 pasa­że­rów

- duża prze­strzeń baga­żo­wa: np. 7 dużych wali­zek lub 4 skła­da­ne wóz­ki dla osób nie­peł­no­spraw­nych

- dar­mo­wy dostęp do inter­ne­tu (Wi-Fi)

- łado­war­ka do smart­fo­nów (wszyst­kie typy wty­czek)

- wej­ścia dla urzą­dzeń audio USB, AUX, Blu­eto­oth

- 3-stre­fo­wa kli­ma­ty­za­cja

- przy­ciem­nio­ne szy­by

- zasło­ny prze­ciw­sło­necz­ne

- skó­rza­ne sie­dze­nia

- napęd 4x4

Opel Viva­ro, wer­sja dłu­ga

- kie­row­ca + 8 pasa­że­rów

- duża prze­strzeń baga­żo­wa: np. 8 dużych wali­zek

- 3-stre­fo­wa kli­ma­ty­za­cja

Volks­wa­gen T5 Cara­vel­le, wer­sja krót­ka

- kie­row­ca + 8 pasa­że­rów

- prze­strzeń baga­żo­wa wystar­cza­ją­ca np. na 8 małych wali­zek (lot­ni­czy bagaż pod­ręcz­ny)

- 3-stre­fo­wa kli­ma­ty­za­cja

- przy­ciem­nio­ne szy­by

- zasło­ny prze­ciw­sło­necz­ne