Soglio, Gryzonia

soglio, dolina bergell, gryzonia