Tellspiele

Scena z przedstawienia teatralnego Tellspiele.