Wakacje w Szwajcarii – od maja do października

6 autor­skich programów

czas wycie­czek 6 — 8 dni

naj­sław­niej­sze miejsca

wędrów­ki dla każdego

szwaj­car­skie kuli­na­ria i winiarstwo

małe kil­ku­oso­bo­we grupy

Spo­tkaj­my się w Szwaj­ca­rii już wkrótce!

Kon­takt