Kolejka zębata, góra Pilatus

Czerwony wagonik kolejki zębatej na górze Pilatus.