Wakacje w Szwajcarii – od lata do jesieni

Trwa sprze­daż miej­sc na nasze 6-dnio­we wyciecz­ki objaz­do­we w Szwaj­ca­rii na sezon czer­wiec – paź­dzier­nik 2017.

Tylko do końca maja — last minute — 15% zniżki na wybrane terminy wszystkich programów!

4 autor­skie pro­gra­my: naj­sław­niej­sze miej­sca, wędrów­ki dla każ­de­go, hel­wec­kie kuli­na­ria i winiar­stwo.

Małe kil­ku­oso­bo­we gru­py i spe­cjal­ne, niż­sze ceny dla dzie­ci.

Spo­tkaj­my się w Szwaj­ca­rii już wkrót­ce!

Napi­sz do nas! info @ swisstrips.net