Wakacje w Szwajcarii – od lata do jesieni

Wciąż dostęp­ne są miej­sca na nasze 6-dnio­we wyciecz­ki objaz­do­we w Szwaj­ca­rii na wrze­sień i paź­dzier­nik 2017.

 Last minute — tylko do końca lipca 20% zniżki na program

“Szwajcaria – klasycznie i kameralnie”

w terminie 18 – 23.09.2017!

4 autor­skie pro­gra­my: naj­sław­niej­sze miej­sca, wędrów­ki dla każ­de­go, hel­wec­kie kuli­na­ria i winiarstwo.

Małe kil­ku­oso­bo­we gru­py i spe­cjal­ne, niż­sze ceny dla dzieci.

Spo­tkaj­my się w Szwaj­ca­rii już wkrótce!

Napisz do nas! info @ swisstrips.net